Zujca Stojanova

arsimtare në shkollën fillore “Goce Delçev”, Konçe

Nagihan Snopche

arsimtare në shkollën fillore “Goce Dellçev”, Gostivar

Daniela Miteva

arsimtare në shkollën fillore “Marshal Tito”, Strumicë

Denis Redzepov

arsimtar në shkollën fillore “Goce Delçev”, Konçe

Gabriela Merdzanoska

arsimtare në shkollën fillore “Goce Dellçev”, Gostivar

Mejdin Usinov

arsimtar në shkollën fillore “Marshal Tito”, Strumicë

Mirsada Idrizi

arsimtare në shkollën fillore “Liria”, Tetovë

Abibe Mustafi

arsimtare në shkollën fillore “Simçe Nastovski”, Jazhincë

Salajdin Behadini

profesor në shkollën e mesme “Mosha Pijade”, Tetovë

Radica Acevska

arsimtare në shkollën fillore “Liria”, Tetovë

Mejlan Ameti

arsimtare në shkollën fillore “Rajko Zhinzifov”(Ismail Qemali), Çair

Aleksandar Petrovik

profesor në shkollën e mesme “Mosha Pijade”, Tetovë