Ana Smilevska

SHFK Bratstvo-Migjeni, Tetovë

Suzana Vejseli

SHFK Liria, Tetovë

Luljeta Qerimi

SHFKGoce Dellçev, Manastir

Gëzim Ibraimi

SHMKM Nikolla Shtejn, Tetovë

Esat Iseni

SHMT Gostivar, Gostivar

Hatixhe Memeti

SHFK Kongresi i Manastirit, f. Llopatë, Kumanovë

Abdilmexhit Shaqiri

SHMPK Gjoce Stojçeski, Tetovë

Radmila Atanasova

MPS Slavco Stojmenski, Vinica

Dijana Gjorgjevska

SHFK Kirili dhe Metodi, Tetovë

Moni Kuzmanovska

SHFK Kirili dhe Medtodi, f.Kanatlarci

Toni Bogojevski

SHMPK Gjoce Stojçeski, Tetovë

Violeta Parevska

SHFK Goce Dellçev, Manastir

Xhemile Rexhepi

SHFK Panajot Ginovski, Shkup

Gonxhe Ejubi

SHFK Bratstvo-Migjeni, Tetovë

Gordana Tomeska

SHFK Liria, Tetovë

Daniela Stefanovska

SHFK Kongresi i Manastirit, f. Llopatë, Kumanovë

Husejin Memishoski

SHFK Kirili dhe Medtodi, f.Kanatlarci

Sonja Blizanovska

SHMKM Nikolla Shtejn, Tetovë

Svetllana Ristoska

SHMKMNikolla Shtejn, Tetovë

Ljupço Trajanovski

SHFK Panajot Ginovski, Shkup

Zyra Murati

SHMKM Nikolla Shtejn, Tetovë