Karolina Zaeva

arsimtare në shkollën fillore “Marshal Tito”, f. Murtinë, Strumicë

Vilson Pajaziti

arsimtar në shkollën fillore ”Ali Bektashi”, Bujanoc

Isnisha Salioski

arsimtar në shkollën fillore “Nikolla Karev”, f. Borinë, Krushevë

Hedibe Nesimi

profesoreshë në SHMTK “Gostivari”, Gostivar

Hanife Limani

zëvendës drejtore në shkollën fillore “Naim Frashëri”, Kumanovë

Julijana Gjeorgieva

Strumicë

Biljana Qoseva

arsimtare ne shkollën fillore “ Marshal Tito” – Murtinë, Strumicë

Dragana Jovanoviç

arsimtare në shkollën fillore “Vuk Karaxhiç”, Bujanoc

Erdal Useinov

arsimtar në shkollën fillore “Marshal Tito”- Murtinë, Strumicë

Vesna Danajloska

arsimtare në shkollën fillore “Liria”, Tetovë

Ferdi Bulut

arsimtar në shkollën fillore Shën. “Qirili dhe Metodi”, f. Kanatllarc, Prilep

Kamber Idushev

arsimtare ne shkollën fillore “ Marshal Tito” – Murtinë, Strumicë

Srba Stefanoviç

arsimtar në shkollën fillore “Vuk Karaxhiç”, Bujanoc

Mara Filipova

arsimtare në shkollën fillore “Marshal Tito”- Murtinë, Strumicë

Florina Skenderi

arsimtare në shkollën fillore “Liria”, Tetovë

Sonja Danillovska

arsimtare në shkollën fillore “Nikolla Karev”, Probishtip

Selime Bajrami

arsimtare në shkollën fillore “Ali Bektashi”, Bujanoc

Bajram Mustafov

arsimtar në shkollën fillore “Marshall-Tito”- Murtinë, Strumicë

Mirsada Idrizi

arsimtare në shkollën fillore “Liria”, Tetovë

Demirsha Emini- Dava

arsimtar në shkollën fillore “Nikolla Karev”,f. Sazhdevë, Krushevë

Tatjana Zafiroska

profesoreshë në SHMTK ”Gostivari”, Gostivar