Ajnet Pasho

profesoreshë e gjuhës gjermane pranë SHF “Bashkim vëllazërim”, Ohër

Lençe Stefanoska

arsimtare pranë SHF “Bashkim vëllazërim”, Ohër

Nexhat Lutfiu

arsimtar pranë SHF “Naim Frashëri”, f. Zhurbinë

Olivera Çavkaroska

arsimtare pranë SHFK “Nikolla Karev”, Krushevë, Shkolla rajonale f. Sazhdevë

Sihana Kaba – Kasami

arsimtare pranë SHF “Qirili dhe Metodi”, Tetovë

Aleksandra Kundevska

arsimtare pranë SHF “Vëllazërimi- Migjeni”, Tetovë

Merita Ajdini

arsimtare pranë SHF “26 Korriku”, Shkup

Zudi Hamza

profesor i gjuhës turke pranë SHF “Mustafa Qemal Ataturk”, Gostivar

Spasiçe Nikollovska

arsimtare e gjuhës maqedonase pranë SHFK “Nikolla Karev”, Krushevë, Shkolla rajonale f. Sazhdevë

Violeta Kostadinoska

arsimtare pranë SHF “Panajot Ginovski”, Shkup

Daniela Apostolovska

arsimtare pranë SHF “Vëllazërimi- Migjeni”, Tetovë

Mirjana Dimoska

arsimtare pranë SHFK “Goce Dellçev”, f. Lubancë

Arbana Vojka

arsimtare pranë SHF “Imri Elezi”, Shkup

Teodora Gjorgjieska

arsimtare pranë SHFK “Nikolla Karev”, Krushevë, Shkolla rajonale f. Sazhdevë

Radica Acevska

arsimtare pranë SHF “Liria”, Tetovë

Hasime Xhaferi

arsimtare pranë SHF “Simçe Nastovski”, Jazhincë

Natasha Kiprijanoviq

arsimtare pranë SHF “Aleksandar Urdarevski”, f. Sandevë

Vevait Alimi

profesor i fizikës pranë SHQA “Boro Petrushevski”, Shkup

Selma Ademova

profesoreshë e gjuhës turke, Vinicë