Bukurije Abazi

pedagoge në shkollën fillore “Naim Frashëri”, f. Jagoll- Kërçovë

Ferdeze Sulejmani

profesoreshë në shkollën e mesme “Nace Bugjoni”, Kumanovë

Maja Kolekeska

profesoreshë në shkollën e mesme “Arseni Jovkov”, Shkup

Suzana Stankovska

profesoreshë në shkollën e mesme “Arseni Jovkov”, Shkup

Svetlana Asprovska – Todoroviq

profesoreshë në shkollën e mesme “Vasil Antevski Dren”, Shkup

Semir Saitoski

Strugë

Daniela Zatarakoska

profesoreshë në shkollën e mesme “Niko Nestor”, Strugë

Gordana Barbashka

arsimtare në shkollën fillore “Strasho Pinxhur”, Karbinci

Lila Arsova

arsimtare në shkollën fillore “Rajko Zhinzifov”, Veles

Maja Miteva

arsimtare në shkollën fillore “Nikola Karev”, Krushevë

Tatjana Nasevska – Dodevska

psikologe në shkollën fillore “Vëllezërit Milladinovci”, Shkup

Vesna Stoimenov

Shkup

Darko Taleski

arsimtar në shkollën fillore “Qirili dhe Metodi”, Prilep

Hatixhe Topalli

arsimtare në shkollën fillore “Petar Zdravkovski- Penko”, Shkup

Lindita Vejseli – Mustafa

profesoreshë në shkollën e mesme “Arseni Jovkov”, Shkup

Selajdin Ajdari

profesor në shkollën e mesme “Arseni Jovkov”, Shkup

Jasmina Karanikolova

sociologe në shkollat fillore “Krume Volnaroski” dhe “Qirili dhe Metodi”, Prilep

Fahrije Rexhep

arsimtare në shkollën fillore “Bashkim vëllazërim”, Ohër

Ivana Ilievska

arsimtare në shkollën fillore “Bashkim vëllazërim”, Ohër

Zaharica Rujanoska

arsimtare në shkollën fillore “Nikola Karev”, Krushevë

Svetlana Potkonjak

profesoreshë në shkollën e mesme “Goce Stojçeski”, Tetovë

Todorka Nane

arsimtare në shkollën fillore “Nikola Karev”, Krushevë