Agona Lleshi

SHF Bashkim Vllazërim, Dibër

Jadranka Popovski

SHF Vëllazërimi, Shkup

Mimoza Nikolovska

SHF Goce Delçev, Manastir

Siana Dauti

SHF Bashkim Vllazërim, Dibër

Zana Amedovska Selimoska

SHF Goce Delçev, Manastir

Anita Koçovska

SHF Bratstvo – Migjeni, Tetovë

Julijana Spasevska

SHF Kirili dhe Metodij, f.Kuçevishtë

Olivera Veliçkovska

SHMP Braka Miladinovci Shkup

Slagjana Ackovska

SHF Kirili dhe Metodij, f.Kuçevishtë

Bujamin Memedi

SHMP Braka Miladinovci Shkup

Lindita Jusufi

SHF Goce Delçev, Manastir

Rezehana Karameti Gorenca

SHF Bashkim Vllazërim, Dibër

Svetlana Bozhinovska

SHF Bratstvo – Migjeni, Tetovë

Hyrmet Alla

SHF Vëllazërimi, Shkup

Marina Haxhipanzova

SHF Vëllazërimi, Shkup

Sashka Dellova

SHF Goce Delçev, Manastir

Tijana Bajraktarska

SHF Vëllazërimi, Shkup