Adelina Beluli

SSOU “Nace Bugjoni”, Kumanovo

Dilek Mustafova

Vinica

Milanka Garevska

SSOU “Nace Bugjoni”, Kumanovo

Suzana Memedi

OOU “Goce Delcev”, Gostivar

Qamil Vexhiovski

OOU “Nikola Karev”, Krusevo , S. Sazdevo

Agim Neziri

SSOU “Mosa Pijade”, Tetovo

Ekrem Miftari

OSTU “Gostivar”, Gostivar

Mirushe Xhaferi

OOU “Goce Delcev”, Gostivar

Todorka Dzukovska-Krajceska

OOU “Goce Delcev”, Gostivar

Sezgin Islamovski

OOU “Nikola Karev”, Krusevo , S. Sazdevo

Andrijana Nikudinoska

SSOU “8.Septemvri”, Skopje

Garip Shaqiri

SSOU “8.Septemvri”, Skopje

Muhamed Curri

SSOU “8.Septemvri”, Skopje

Stela Kostovska

SSOU “8.Septemvri”, Skopje

Zenun Zenuni

SSOU “Mosa Pijade”, Tetovo

Anita Kaziovska

OOU “Goce Delcev”, Gostivar

Lidija Ilijevska

SSOU “Nace Bugjoni”, Kumanovo

Perica Trpevski

SSOU “Nikola Shtejn”, Tetovo

Suzana Lekovska

SSOU “Mosa Pijade”, Tetovo