Ndahen certifikata për përfundim të suksesshëm të programit bazë të trajnimeve për Grupin 12 dhe 13

Më 11 mars 2017,  pjesëmarrësit në suaza të Qendrës për trajnim nga Grupi 12 dhe 13 përfunduan me sukses ciklin e trajnimit të nivelit bazë në Qendrën e trajnimit për arsimim të integruar pranë QDN Shkup. Pjesëmarrësit përfunduan ciklin e trajnimit duke ndjekur ligjëratat me ekspertë ndërkombëtarë në kuadër të konferencës “Roli dhe rëndësia e interkulturalizmit në arsim” të organizuar nga QDN Shkup. Pjesëmarrësit morën pjesë në leksionet e përgatitura nga trajnerët ndërkombëtarë që janë pjesë e Qendrës së Trajnimit; Paula Mcllwaine, nga Këshilli i Irlandës së Veriut për arsimim të integruar, Paul Rowe – Drejtor Ekzekutiv i “Educate together”, Republika e Irlandës dhe Steinar Bryn nga Qendra Nansen për Paqe dhe Dialog, Norvegji. Pas leksioneve, pjesëmarrësve iu ndanë certifikata për përfundimin e  suksesshëm të trajnimit të nivelit bazë për arsimin e integruar. Certifikatat u ndanë nga këshilltari i ministrit për arsim dhe shkencë, z. Safet Neziri.