Emri dhe mbiemri Komuna Shkolla Lënda
 • Emel Mehmedi
Gostivar SHFK Goce Dellçev Arsim klasor
 • Gabriella Merxhanovska
Gostivar SHFK Goce Dellçev Arsim klasor
 • Vishnja Saveska
Gostivar SHFK Goce Dellçev Arsim klasor
 • Ardijana Ziberi
Gostivar SHFK Goce Dellçev Arsim klasor
 • Nagihan Snopçe
Gostivar SHFK Goce Dellçev Arsim klasor
 • Afrime Durmishi
Gostivar SHFK Goce Dellçev Arsim klasor
 • Branisllav Stojanoski
Kërçovë SHMK Mirko Mileski Bashkëpunëtor shkollor
 • Tatijana Milladinoska
Kërçovë SHMK Mirko Mileski Matematikë
 • Elmedin Karareshid
Kërçovë SHMK Mirko Mileski Gjeografi
 • Arsllan Kadriu
Kërçovë SHMK Drita Gjuhë frenge
 • Festim Ahmedi
Kërçovë SHMK Mirko Mileski Histori
 • Gëzim Qerimi
Kërçovë SHMK Mirko Mileski Ghuhë shqipe
 • Ibadete Dalloshi
Çair SHFK Rajko Zhinzifov / SHFK Ismail Qemali Arsim klasor
 • Nazmije Latifi
Çair SHFK Rajko Zhinzifov / SHFK Ismail Qemali Arsim klasor
 • Vasilka Todorovska
Çair SHFK Rajko Zhinzifov / SHFK Ismail Qemali Arsim klasor
 • Shenaj Amedova
Vinicë SHFK Sllavço Stojmenski Gjuhë turke
 • Sanja Smillanska
Vinicë SHFK Sllavço Stojmenski Gjuhë maqedonase
 • Festim Ademi
Jegunovcë SHMPK Mosha Pijade, paralele të disperzuara, f. Preljubishtë Sport dhe aktivitete sportive
 • Mirosllav Gjorgjevski
Jegunovcë SHMPK Mosha Pijade, paralele të disperzuara, f. Preljubishtë Sport dhe aktivitete sportive
 • Elizabeta Xhabirska
Dellçevë SHFK Vanço Përke Arsim klasor
 • Biljana Stoilovska
Dellçevë SHFK Vanço Përke Gjuhë maqedonase
 • Emilija Dimevska
Pehçevë SHFK Vanço Kitanov, f. Cërnik Arsim klasor
 • Ajnura Arnautova
Pehçevë Kopështi i fëmijëve, f. Cërnik Edukatore