1. Arbana Vojka – arsimtare pranë SHF “Imri Elezi”, Shkup
2. Violeta Kostadinoska – arsimtare pranë SHF “Panajot Ginovski”, Shkup
3. Sihana Kaba- Kasami – arsimtare pranë SHF “Qirili dhe Metodi”, Tetovë
4. Lençe Stefanoska – arsimtare pranë SHF “Bashkim vëllazërim”, Ohër
5. Mirjana Dimoska – arsimtare pranë SHFK “Goce Dellçev”, f. Lubancë
6. Natasha Kiprijanoviq – arsimtare pranë SHF “Aleksandar Urdarevski”, f. Sandevë
7. Nexhat Lutfiu – arsimtar pranë SHF “Naim Frashëri”, f. Zhurbinë
8. Olivera Çavkaroska – arsimtare pranë SHFK “Nikolla Karev”, Krushevë, Shkolla rajonale f. Sazhdevë
9. Hasime Xhaferi – arsimtare pranë SHF “Simçe Nastovski”, Jazhincë
10. Teodora Gjorgjieska – arsimtare pranë SHFK “Nikolla Karev”, Krushevë, Shkolla rajonale f. Sazhdevë
11. Ajnet Pasho – profesoreshë e gjuhës gjermane pranë SHF “Bashkim vëllazërim”, Ohër
12. Spasiçe Nikollovska – arsimtare e gjuhës maqedonase pranë SHFK “Nikolla Karev”, Krushevë, Shkolla rajonale f. Sazhdevë
13. Vevait Alimi – profesor i fizikës pranë SHQA “Boro Petrushevski”, Shkup, Скопје
14. Sashka Kundevska – arsimtare pranë SHF “Vëllazërimi- Migjeni”, Tetovë
15. Zudi Hamza – profesor i gjuhës turke pranë SHF “Mustafa Qemal Ataturk”, Gostivar
16. Daniela Apostolovska – arsimtare pranë SHF “Vëllazërimi- Migjeni”, Tetovë
17. Merita Ajdini – arsimtare pranë SHF “26 Korriku”, Shkup
18. Radica Acevska – arsimtare pranë SHF “Liria”, Tetovë
19. Selma Ademova – profesoreshë e gjuhës turke, Vinicë
20. Lejla Limanova – profesoreshë e gjuhës angleze pranë SHFK “Kosta Racin”, f.Podaresh, Radovish