Risite

Feb
21

Cikël i ri i trajnimeve për arsim interkulturor

Gjatë kësaj jave QDN Shkup pranoi katër grupet e para të pjesëmarrësve për Trajnim për Arsim Interkulturor. Punëtoria e parë u realizua në kuadër të temës: “Sfidat e arsimit interkulturor”, gjatë së cilës pjesëmarrësit patën mundësi të...
DETAIL
Jan
28

Thirrje e hapur për bursa për trajnim për arsim interkulturor

endra për trajnim për arsim interkulturor pranë Qendrës për Dialog Nansen Shkup, në bashkëpunim me Ministrinë e arsimit dhe shkencës të R. së Maqedonisë së Veriut (MASh)...
DETAIL
Jun
08

Ligjeratë me ekspert ndërkombëtar për mësimdhënësit e nivelit të avancuar dhe të specializuar të trajnimeve

On June 8, 2019, Nansen Dialogue Center Skopje organized a lecture, as a final training of advanced and specialist level of training in the Training Center of NDC Skopje...
DETAIL
May
23

Punëtoria e pestë e nivelit të avancuar – grupet 22, 23, 24

Gjatë muajit maj 2019 në suaza të Qendrës për Trajnim të QDN Shkup, pjesëmarrësit e grupit 22, 23 dhe 24 vijuan punëtorinë e pestë nga niveli i avancuar për arsim interkulturor, me temë: „Sfidat në arsimin interkulturor".
DETAIL
May
20

Punëtoria e katërt e nivelit të avancuar me ekspert lokal

Gjatë muajit mars 2019, pjesëmarrësit e grupit 22, 23 dhe 24 të nivelit të avancuar të trajnimeve për arsimim interkulturor në suaza të Qendrës për Trajnim të QDN Shkup, ndoqën punëtorinë e katërt, të realizuar nga ana e Prof. Dr. Suzana Miovska...
DETAIL
Apr
22

Punëtori për mësimdhënës të nivelit të tretë të trajnimit

Мë 9 dhe 22 prill. 2019, në Qendrën për Trajnim të QDN Shkup u realizua punëtori me mësimdhënësit e model shkollave dhe shkollave projektuese, të përfshirë në realizimin e modelit Nansen për arsim interkulturor...
DETAIL
Apr
16

Punëtori për mësimdhënës të nivelit të tretë të trajnimi

Мë 2 dhe 16 prill. 2019, në Qendrën për Trajnim të QDN Shkup u mbajt punëtoria me tëmë “Arsimi inkluziv” realizuar nga Prof. Dr. Ognen Spasovski, nga Instituti për Psikologji i Fakultetit Filozofik të Universitetit Shën Kirili dhe Metodi, Shkup.
DETAIL
Feb
22

Ligjëratë me ekspert ndërkombëtar dhe ndarja e çertifikatave për nivelin e avancuar të trajnimeve

Më 21 shkurt, 2019, QDN Shkup organizoi ligjëratë me ekspert ndërkombëtar nga fusha e arsimit interkulturor, si pjesë e nivelit të avancuar të trajnimeve për modelin Nansen për arsim interkulturor. Profesori Steinar Bryn nga Akademia Nansen e Lilehamer-it, Norvegji...
DETAIL