Risite

Apr
19

Promovimi on-line i eduresurs.mk

Me kënaqësi ju njoftojmë se me datë 07.04.2021. u promovua platforma e parë edukativo-arsimore interkulturore, si produkti i fundit i Qendrës për Dialog Nansen Shkup...
DETAIL
Apr
19

Trajnime me studentë nga disa fakultete

Në vijim janë duke u zhvilluar trajnimet për forcimin e njohurive dhe kompetencave ndërkulturore të studentëve nga Fakulteti Pedagogjik, Shkup...
DETAIL
Apr
19

Trajnime të realizuara nga Moduli B

Dy trajnimet e para të Modulit B u realizuan me sukses me pjesëmarrësit nga katër grupet. Këto trajnime iu kushtuan temave: Klima e sigurt shkollore dhe socio-emocionale, si dhe Qasjet arsimore...
DETAIL
Mar
19

Filluan trajnimet nga Moduli B për 4 grupe të mësimdhënësve

Ekipi i edukimit në QDN ka kënaqësinë të njoftojë fillimin e një cikli të ri trajnimi për Modulin B në 18 mars, 2021. Ky është një vazhdim i trajnimit të mëparshëm dhe përfshin...
DETAIL
Mar
19

Ndarja e certifikatave dhe hapja e kabinetit në Fakultetin Pedagogjik “Shën. Kliment Ohridski”

Sot u bë ndarja e certifikatave studenteve të Fakultetit Pedagogjik “Shën. Kliment Ohridski” për prëfundimin e suksesshëm të trajnimit mbi arsimin interkulturor...
DETAIL
Feb
12

Thirrje e hapur për bursa për trajnim për arsim interkulturor – Modul B

Qendra për trajnim për arsim interkulturor pranë Qendrës për Dialog Nansen Shkup, në bashkëpunim me Ministrinë e arsimit dhe shkencës të R. së Maqedonisë së Veriut (MASh)...
DETAIL
Dec
22

Ndarje e ceritifikatave për 8 grupe të mësimdhënësve

Urime të përzemërta për të gjithë mësimdhënësit, bashkëpunëtorët profesionistë, edukatoret nga tetë grupet, të cilët gjatë vitit 2020 përfunduan me sukses trajnimin për arsimin interkulturor.
DETAIL
Dec
22

QDN Shkup e filloi bashkëpunimin me Fakultetin Pedagogjik në Shkup për trajnime të reja për studentët

QDN Shkup gjithmonë me kënaqësi dhe shumë gëzim shënon fillimet e iniciativave dhe hapave të rinj. Ne jemi veçanërisht krenarë për bashkëpunimin me Fakultetin Pedagogjik
DETAIL