Risite

Aug
31

Përfundimi i trajnimit nga Moduli B me grupin nga Kosova

Në datën 31.08.2021 u realizua trajnimi i fundit nga Moduli B për pjesëmarrësit nga Kosova. Trajnimi ishte fryt i bashkëpunimit mes QDN Shkup dhe misionit të OSBE-së në Kosovë...
DETAIL
Aug
30

Përfundimi i pjesës së tretë nga trajnimet e Modulit A

Pjesa e tretë e trajnimeve nga Moduli A u realizuan me sukses me pjesëmarrësit  e pesë grupeve. Këto trajnime iu kushtuan temës “Stereotipet dhe paragjykimet në mjediset shkollore”...
DETAIL
Jun
08

QDN Shkup në bashkëpunim me OSBE, fillon trajnimin nga Moduli B me pjesëmarrës nga Kosova

Filloi trajnimi nga Moduli B me pjesëmarrësit nga Kosova, i cili është rezultat i bashkëpunimit midis QDN Shkup dhe misionit të OSBE-së në Kosovë.…
DETAIL
Jun
06

Përfundimi i trajnimit nga Modul B me të gjitha grupet

Me punëtorinë e Prof. Dr. Vera Stojanovska kompletohet cikli i trajnimeve nga moduli B për katër grupet.…
DETAIL
Jun
01

Filloi cikli i ri i trajnimeve nga Moduli A

Filloi cikli i ri i trajnimeve nga Moduli A. Në trajnimet janë kyçur pesë grupe të reja të mësimdhënësve.…
DETAIL
May
31

Filloi trajnimi i Modulit A me pjesëmarrës nga Kosova

Filloi trajnimi nga Moduli A me pjesëmarrësit nga Kosova, në bashkëpunim me misionin e OSBE-së në Kosovë.…
DETAIL
May
28

Përfundimi i trajnimit nga Modul B me studentët e Fakultetit të Pedagogjisë

Më datën 28.05.2021 u realizua trajnimi i pestë nga Moduli B për studentët e Fakultetit Pedagogjik “Shën. Kliment Ohridski” me temë “Qasjet arsimore interkulturore”. Trajnimi u realizua nga Prof. Dr. Suzana Miovska Spaseva dhe i njëjti kaloi në…
DETAIL
May
28

Përfundimi i trajnimeve nga QDN Shkup me studentët e Insitutit të Pedagogjisë

Më datën 28.05.2021 u realizua punëtoria e katërt me studentët nga Instituti i Pedagogjisë në Fakultetin Filozofik në Shkup me temën “Komunikimi dhe bashkëpunimi në mjediset shkollore interkulturore.  …
DETAIL