Зејнеп Бајрами

ООУ „Толи Зордумис“, Куманово

Гонџе Ејуби

ООУ „Братство-Миѓени“, Тетово

Исниша Салиоски

ОУ „Никола Карев“, с. Борино, Крушево

Љуљета Азири

ОУ „Гоце Делчев“, Гостивар

Тодорка Ѕуковска- Крајческа

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар

Даниела Апостоловска

ОУ „Братство- Миѓени“, Тетово

Наташа Забрчанец

ООУ „Кирил и Методиј“, Канатларци

Спасиче Николовска

ООУ „Никола Карев“, Крушево, с. Саждево

Мерлин Стојановска

ООУ „Толи Зордумис“, Куманово

Јасмина Ефремоска

ОУ „Гоце Делчев“, Гостивар

Александра Кундевска

ОУ „Братство- Миѓени“, Тетово

Мируше Џафери

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар

Даниела Стефановска

ООУ „Битолскиот Конгрес“, с. Лопате, Куманово

Анита Казиовска

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар

Сихана Каба–Касами

ОУ „Братство- Миѓени“, Тетово

Весна Данајлоска

ОУ „Лириа“, Тетово

Хатиџе Мемети

ООУ „Битолскиот Конгрес“, с. Лопате, Куманово

Флорина Скендери

ОУ „Лириа“, Тетово