Зујица Стојанова

наставничка при основното училиште “Гоце Делчев”, Конче

Нагихан Снопче

наставничка при основното училиште “Гоце Делчев”, Гостивар

Даниела Митева

наставничка при основното училиште “Маршал Тито”, Струмица

Денис Реџепов

наставниk при основното училиште “Гоце Делчев”, Конче

Габриела Мерџановска

наставничка при основното училиште “Гоце Делчев”, Гостивар

Мејдин Усинов

наставник при основното училиште “Маршал Тито”, Струмица

Мирсада Идризи

наставничка при основното училиште “Лирија”, Тетово

Салајдин Бехадини

професор при средното училиште “Моша Пијаде”, Тетово

Абибе Мустафи

наставничка при основното училиште “ООУ Симче Настоски”, Јажинце

Радица Ацевска

наставничка при основното училиште “Лирија”, Тетово

Александар Петровиќ

професор при средното училиште “Моша Пијаде”, Тетово

Мејлан Амети

наставничка при основното училиште “Рајко Жинзифов”(Исмаил Ќемали), Чаир