Александар Петровиќ

професор во ССУ „Моша Пијаде“ Прељубиште, Општина Јегуновце

Daniela Miteva

наставник во Oсновно училиште „Маршал Тито“ Струмица

Зујца Стојанова

наставник во Oсновно училиште “Гоце Делчев” Конче

Салајдин Беадини

професор во ССУ „Моша Пијаде“ Прељубиште, Општина Јегуновце

Љубинка Цветанова

наставник во Oсновно училиште „Маршал Тито“ Струмица

Мејлан Амети

наставник во Oсновно училиште „Рајко Жинзифов“ (Исмаил Ќемали), Општина Чаир

Мејдин Усинов

наставник во Oсновно училиште „Маршал Тито“ Струмица

Абибе Мустафи

наставник во Oсновно училиште “Фридтјоф Нансен” Општина Јегуновце