Валентина Михаиловска

ООУ „Св. Климент Охридски“, Делчево

Наташа Павловска

ООУ „Лирија“, Тетово

Мерлин Стојановска

ООУ „Толи Зордумис“, Куманово

Емилија Николовска

ОУ „Панајот Гиновски“, Скопје

Драгица Здравеска

ОУ „Кирил и Методиј“, с. Канатларци, Прилеп

Тафа Амети

СОУ „Гостивар“, Гостивар

Сара Јашаровска

ООУ „Св. Климент Охридски“, Делчево

Мимоза Беџети

ООУ „Лирија“, Тетово

Зејнеп Бајрами

ООУ „Толи Зордумис“, Куманово

Фикрет Баро

СОУ „Коста Сусинов“, Радовиш

Алатин Текешаноски

ОУ „Кирил и Методиј“, с. Канатларци, Прилеп

Ана Тимовска- Спировска

ОУ „11 Октомври“, с.Урвиќ, Боговиње

Гордана Угриновска

ООУ „Елпида Караманди“, Битола

Марина Симовска

ООУ „Лирија“, Тетово

Даниела Младеновска

ООУ „Толи Зордумис“, Куманово

Иванка Спасова

СОУ „Коста Сусинов“, Радовиш

Назлие Дервиши

ОУ „11 Октомври“, с.Урвиќ, Боговиње

Рашид Велиу

ООУ „Елпида Караманди“, Битола

Елида Алити

ООУ „Лирија“, Тетово

Ардита Фаити – Сејдиу

ООУ „Толи Зордумис“, Куманово

Соња Андрееска

СОУ „Гостивар“, Гостивар