Ајнет Пашо

проф. по германски јазик во ОУ „Братство- Единство“, Охрид

Ленче Стефаноска

одд. наставник во ОУ „Братство- Единство“, Охрид

Неџат Љутфиу

наставник во ОУ „Наим Фрашери“, с. Жубрино

Сихана Каба – Касами

одд. наставник во ОУ „Кирил и Методиј“, Тетово

Виолета Костадиноска

одд. наставник во ОУ „Панајот Гиновски“, Скопје

Александра Кундевска

одд. наставник во ОУ „Братство- Миѓени“, Тетово

Мерита Ајдини

одд. наставник во ОУ „26. Јули“, Скопје

Оливера Чавкаровска

одд. наставник во ООУ „Никола Карев“, Крушево, ПУ с. Саждево

Зуди Хамза

проф. по турски јазик во ОУ „Мустафа Ќемал Ататурк“, Гостивар

Спасиче Николовска

наставник по македонски јазик во ООУ „Никола Карев“, Крушево, ПУ с. Саждево

Даниела Апостоловска

одд. наставник во ОУ „Братство- Миѓени“, Тетово

Мирјана Димоска

одд. наставник во ООУ „Гоце Делчев“, с. Љубанци

Радица Ацевска

одд. наставник во ОУ „Лирија“, Тетово

Теодора Ѓорѓиеска

одд. наставник во ООУ „Никола Карев“, Крушево, ПУ с. Саждево

Селма Адемова

проф. по турски јазик, Виница

Хасиме Џафери

наставник во ОУ „Симче Настовски“, Јажинце

Наташа Кипријановиќ

одд. наставник во ОУ „Алексндар Урдаревски“, с. Сандево

Арбана Војка

Наставник во ОУ „Имри Елези“, Скопје

Веваит Алими

професор по физика во АСУЦ „Боро Петрушевски“, Скопје