Билјана Танковска

ООУ Гоце Делчев, Битола

Маја Трајкоска

ООУ Братство Скопје

Нира Џаферовска

ООУ Братство Eдинство, Дебар

Теута Бедиу

ООУ Толи Зордумис Куманово

Евросима Манџуков

ООУ Кирил и Методиј, с.Кучевиште

Милчо Стојановски

ООУ Гоце Делчев, Битола

Салим Селимоски

ООУ Гоце Делчев, Битола

Висар Сопај

СУГС Браќа Миладиновци Скопје

Ирена Стеваноска

СУГС Браќа Миладиновци Скопје

Милица Утковска

ООУ Кирил и Методиј, с.Кучевиште

Снежана Поп-Стефанија

ООУ Толи Зордумис Куманово

Џејлан Исмаили

ООУ Братство Скопје

Клаудија Гуџевска

СУГС Браќа Миладиновци Скопје

Нехат Реџепи

СУГС Браќа Миладиновци Скопје

Сузана Леши

ООУ Братство Eдинство, Дебар

Лејла Усеиновска

ООУ Гоце Делчев, Битола