Бахрије Ибраими

ООУ Братство Скопје

Фламур Муладаути

ООУ Братство Eдинство, Дебар

Јехона Ислами

ООУ Братство – Миѓени Тетово

Наташа Младеновска

СУГС Браќа Миладиновци Скопје

Дритан Боцку

ООУ Братство Eдинство, Дебар

Ѓурѓица Маринова

ООУ Братство Скопје

Кемал Алицов

ООУ Гоце Делчев, Конче

Наташа Томишиќ

ООУ Аврам Писевски, Скопје

Еснур Сулемановска

ООУ Никола Карев, Крушево

Јагода Митева

ООУ Гоце Делчев, Конче

Мирела Лимани

ООУ Братство Eдинство, Дебар

Рејда Елезоска

ООУ Братство Eдинство, Дебар

Фарук Јашари

СУГС Браќа Миладиновци Скопје

Јасмина Анакиоска

ООУ Аврам Писевски, Скопје

Надица Нане

ООУ Никола Карев, Крушево

Теута Аземи

ООУ Братство – Миѓени Тетово