Александра Наумческа

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар

Дрита Јакупи

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар

Лидија Билбилоска

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар

Оливера Ѓорѓиоска

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар

Катерина Јованоска

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар

Александра Огњаноска

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар

Јета Снопче-Садику

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар

Милица Апостолоска

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар

Хирије Исмаили

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар

Арита Агаи

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар

Алпина Фејзули Бешири

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар

Јофка Филипоска

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар

Миневер Елмази

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар

Јасмина Атанасоска

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар

Богица Василевска

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар

Ленче Анѓелкоска

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар

Зора Илиевска

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар

Сахиде Незири

ООУ “Гоце Делчев”, Гостивар