Дениза Ивановска

ООУ Кирил и Методиј, Битола

Јованка Љаткоска

ООУ Братство-Единство, Охрид

Олгица Бајалџиева

ОУ Петар Поп Арсов, Скопје

Арта Хасани Џемаили

СОУ Дрита, Кичево

Ардијан Бузаку

ОУ Братство-Единство, с. Средно Коњари

Јован Аџиовски

ОУ Братство-Единство, с. Средно Коњари

Петар Витанов

ООУ Маршал Тито, с. Муртино

Ернеза Мустафаи

ОУ Башкими, Гостивар

Метин Муареми

ОУ Кирил Пејчиновиќ, с. Теарце

Весна Бакулеска

ООУ Братство-Единство, Охрид

Љуљета Азири

ОУ Гоце Делчев, Гостивар

Јана Спироска

ОУ Тефејуз, Скопје

Јованка Николоска

ОУ Единство, Гостивар

Енисер Нуредини

ОУ Цветан Димов, Скопје

Агим Беџети

ОУ Сами Фрашери, с. Пирок

Јасмина Ефремоска

ОУ Гоце Делчев, Гостивар

Бурим Реџепи

медреса Иса Беу, Сарај

Ѓурѓица Баталакова

ООУ Мирче Ацев, Скопје

Ганимет Исмаили

ОУ Братство-Миѓени, Тетово

Наташа Забрчанец

ООУ Кирил и Методиј, Канатларци

Мирлинда Реџепи

СОУ Перо Наков, Куманово