Арбреша Туркеши

О.О.У. Братство-Единство, Дебар

Гоце Даниловски

О.С.Т.У. Гостивар, Гостивар

Викица Манолева

О.О.У. Кресте Петков Мисирков, Радовиш

Ерцумент Басаран

О.С.Т.У. Гостивар, Гостивар

Емел Мемишева

О.О.У. Кресте Петков Мисирков, Радовиш

Слаѓана Поповска

О.О.У. Врапчиште, Врапчиште

Манушаќе Казиу

О.О.У. Братство-Единство, Дебар

Бојан Бојоски

О.С.Т.У. Гостивар, Гостивар

Рабије Колеци Оломани

О.О.У. Братство-Единство, Дебар

Исмаил Шаре

О.С.Т.У. Гостивар, Гостивар

Кемалетин Дестанов

О.О.У. Кресте Петков Мисирков, Радовиш

Миле Апостолоски

О.С.Т.У. Гостивар, Гостивар

Јулија Свирков

О.О.У. Кресте Петков Мисирков, Радовиш

Теута Имери

О.О.У. Врапчиште, Врапчиште

Ларгиме Гузе

О.О.У. Братство-Единство, Дебар

Вели Бајрами

О.С.Т.У. Гостивар, Гостивар