Елизабета Волкановска

О.С.У. Цар Самоил, Ресен

Ѓорѓе Ѓорѓески

О.С.Т.У. Гостивар, Гостивар

Јасмина Бојоска

О.О.У Единство, Гостивар

Алма Буџаку

О.О.У Братство-Единство, Дебар

Figen Karaelmazova Saliova

О.О.У. Крсте Петков Мисирков, Радовиш

Селбие Зекир

О.О.У. Крсте Петков Мисирков, Радовиш

Јекин Јусуф

О.С.У. Гостивар, Гостивар

Јиксел Шерифи

О.С.У. Цар Самоил, Ресен

Хавуше Сулејмани

О.О.У Единство, Гостивар

Шпетиме Даци

О.О.У Братство-Единство, Дебар

Ниаљ Селим

О.О.У. Врапчиште, Врапчиште

Ганимете Хусејни

О.О.У. Врапчиште, Врапчиште

Илирјана Абдија

О.С.У. Гостивар, Гостивар

Лика Стефановска

О.С.У. Цар Самоил, Ресен

Елона Бурнутциу

О.О.У Братство-Единство, Дебар

Ана Иванова Тамакарова

О.О.У. Крсте Петков Мисирков, Радовиш

Гент Биљали

О.С.Т.У. Гостивар, Гостивар

Јахја Амиди

О.С.Т.У. Гостивар, Гостивар

Андријана Страшевска

О.С.У. Гостивар, Гостивар

Весна Костадинова

О.О.У. Крсте Петков Мисирков, Радовиш

Јустина Шеху Цами

О.О.У Братство-Единство, Дебар