Беркант Хасаницај

О.С.Т.У. Гостивар, Гостивар

Фердезе Велиу Мемеди

О.С.Т.У. Гостивар, Гостивар

Теута Минахи

О.С.Т.У. Гостивар, Гостивар

Билјана Стојковска

О.О.У Гоце Делчев, Битола

Беса Исмаили

О.С.У. Гостивар, Гостивар

Merita Ismajlovska

О.О.У Гоце Делчев, Битола

Шќипе Имери Исејни

О.С.Т.У. Гостивар, Гостивар

Валбона Јани

О.О.У Братство-Единство, Дебар

Билјана Штерјовска

О.С.У. Гостивар, Гостивар

Мирјета Сулејмани Даути

О.С.У. Гостивар, Гостивар

Валентина Штејовска

О.С.У. Гостивар, Гостивар

Рефет Џафери

О.С.Т.У. Гостивар, Гостивар

Зумбуље Алији

О.С.Т.У. Гостивар, Гостивар

Енглантина Муслиу

О.О.У Братство-Единство, Дебар