Емилија Прчкова

О.О. У. Гоце Делчев, Битола

Игор Радески

О.О.У. Гоце Делчев, Гостивар

Ермира Асани

О.О.У. Лирија, Тетово

Зејнеп Бафќари

О.О. У. Братсво-Миѓени, Тетово

Драгана Трпезановска Вржовска

О.О. У. Гоце Делчев, Битола

Јасмина Костовска

О.О.У. Лирија, Тетово

Лилјана Ставреска

О.О.У. Гоце Делчев, Гостивар

Мена Јакимоска

О.О.У. Никола Карев, Крушево

Емира Рамадани

О.О. У. Братсво-Миѓени, Тетово

Jадранка Дуца

С.У.Г.С. Осми Септември, Скопје

Саба Асани

О.О. У. Гоце Делчев, Битола

Садик Исени

О.О.У. Братство, Скопје

Силвија Роскова

О.О.У. Братство, Скопје

Ријхат Мемети

С.У.Г.С. Браќа Миладиновци, Скопје

Ќефајет Дика

О.О.У. Братство- Единство, Дебар

Бастри Ристеми

О.О.У. Гоце Делчев, Гостивар

Зерин Кокаљари

О.О. У. Гоце Делчеб, Битола

Гордана Настовска

О.О.У. Гоце Делчев, Гостивар

Замира Руси Поцеста

О.О.У. Братство- Единство, Дебар

Трајче Димитровски

С.У.Г.С. Браќа Миладиновци, Скопје