Трета работилница од напредно ниво на обука со локален експерт

На 14, 15 и 19. Фебруари 2019. година, со групите 22., 23. и 24. од напредното ниво на обука на Нансен моделот за интеркултурно образование, во просториите на Тренинг центарот на НДЦ Скопје, беше реализирана третата работилница од страна на проф. д-р. Елена Ачковска-Лешкоска, од Институтот за психологија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје. Тема на работилницата беше: “Безбедно социо-емоционално опкружување во училиште”, која беше проследена со разни активности и дискусии преку кои наставниците имаа можност да ги споделат своите искуства.