Име и презиме Општина Училиште Предмет
 • Емел Мехмеди
Гостивар ООУ Гоце Делчев Одд. наставник
 • Габриела Мерџаноска
Гостивар ООУ Гоце делчев Одд. наставник
 • Вишња Савеска
Гостивар ООУ Гоце Делчев Одд. наставник
 • Ардијана Зибери
Гостивар ООУ Гоце Делчев Одд. наставник
 • Нагихан Снопче
Гостивар ООУ Гоце Делчев Одд. наставник
 • Африме Дурмиши
Гостивар ООУ Гоце Делчев Одд. наставник
 • Бранислав Стојаноски
Кичево ОСУ Мирко Милески Стручен соработник
 • Татијана Миладиноска
Кичево ОСУ Мирко Милески Математика
 • Елмедин Карарешит
Кичево ОСУ Мирко Милески Географија
 • Арслан Кадриу
Кичево ОСУ Дрита Француски јазик
 • Фестим Ахмеди
Кичево ОСУ Дрита Историја
 • Гезим Ќерими
Кичево ОСУ Дрита Албански јазик
 • Ибадете Далоши
Чаир ООУ Рајко Жинзифов / ООУ Исмаил Ќемали Одд. наставник
 • Назмије Љатифи
Чаир ООУ Рајко Жинзифов / ООУ Исмаил Ќемали Одд. наставник
 • Василка Тодоровска
Чаир ООУ Рајко Жинзифов / ООУ Исмаил Ќемали Одд. наставник
 • Шенај Амедова
Виница ООУ Славчо Стојменски Турски јазик
 • Сања Смиланска
Виница ООУ Славчо Стојменски Македонски јазик
 • Фестим Адеми
Јегуновце ССОУ Моша Пијаде, дисперзирани паралелки, с. Прељубиште Спорт и спортски активности
 • Мирослав Ѓорѓевски
Јегуновце ССОУ Моша Пијаде, дисперзирани паралелки, с. Прељубиште Спорт и спортски активности
 • Елизабета Џабирска
Делчево ООУ Ванчо Прке Одд. наставник
 • Билјана Стоиловска
Делчево ООУ Ванчо Прке Македонски јазик
 • Емилија Димевска
Пехчево ООУ Ванчо Китанов, с. Црник Одд. наставник
 • Ајнура Арнаутова
Пехчево Детска градинка, с. Црник Воспитувач