Име и презиме Општина Училиште Предмет
 • Снежана Мисајловска
Јегуновце ЦОУ Шемшово, подрачно училиште, с. Прељубиште Одд. наставник
 • Абибе Мустафи
Јегуновце ЦОУ Шемшово, подрачно училиште, с. Прељубиште Одд. наставник
 • Александар Петровиќ
Тетово ССОУ Моша Пијаде, дисперзирани паралелки, с. Прељубиште Стручни електро предмети
 • Салајдин Беадини
Тетово ССОУ Моша Пијаде, дисперзирани паралелки, с. Прељубиште Стручни електро предмети
 • Љубинка Цветанова
Струмица ООУ Маршал Тито Одд. наставник
 • Мејдин Усинов
Струмица ООУ Маршал Тито Одд. наставник
 • Даниела Митева
Струмица ООУ Маршал Тито Одд. наставник
 • Маја Јаневска
Скопје ООУ Рајко Жинзифов / ООУ Исмаил Ќемали Одд. наставник
 • Мејљан Амети
Скопје ООУ Рајко Жинзифов / ООУ Исмаил Ќемали Одд. наставник
 • Мевљурие Рацај
Скопје ООУ Рајко Жинзифов / ООУ Исмаил Ќемали Одд. наставник
 • Нада Арсова
Карбинци ООУ Страшо Пинџур Одд. наставник
 • Бекир  Хусеинов
Карбинци ООУ Страшо Пинџур Одд. наставник
 • Ивица Костов
Карбинци ООУ Страшо Пинџур Одд. наставник
 • Усеин Арсланов
Карбинци ООУ Страшо Пинџур Одд. наставник
 • Дениз Реџепов
Конче ООУ Гоце Делчев Одд. наставник
 • Зујца Стојанова
Конче ООУ Гоце Делчев Педагог
 • Наташа Ристова
Конче ООУ Гоце Делчев Одд. наставник
 • Бујамин Абдураманов
Конче ООУ Гоце Делчев Одд. наставник
 • Гзиме Нухиу
Јегуновце ЦОУ Шемшово Одд. наставник
 • Зирафете Шаќири
Јегуновце / Одд. наставник
 • Соња Кирковска
Шуто Оризари ООУ Браќа Рамиз и Хамид Одд. наставник
 • Билјана Палевска
Бутел ООУ Петар Зравковски-Пенко Одд. наставник
 • Билјана Танева Јаковски
Бутел ООУ Петар Зравковски-Пенко Педагог
 • Маре Миленковска
Сопиште ООУ Драга Стојанова Одд. наставник
 • Ненад Стојановски
Куманово ООУ Магдалена Антова Одд. наставник
 • Светлана Бобевска
Велес ООУ Блаже Конески Одд. наставник
 • Мерита Сејдини
Кичево ООУ Санде Штерјоски Предметен наставник
 • Ленче Фидановска
Битола ООУ Крсте Мисирков, с. Бистрица Одд. наставник
 • Весна Стојчевска
Битола ООУ Крсте Мисирков, с. Бистрица Одд. наставник
 • Гордана Анастасова
Битола ООУ Климент Охридски Одд. наставник
 • Снежана Стојанова
Битола ООУ Климент Охридски Одд. наставник
 • Анка Ангелова
Штип ООУ Тошо Арсов Одд. наставник
 • Николетка Панева
Свети Николе ООУ Кирил и Методиј Одд. наставник
 • Добри Јовевски
Крива Паланка ООУ Илинден Одд. наставник