1. Арбана Војка – одд. наставник во ОУ „Имри Елези“, Скопје
2. Виолета Костадиноска– одд. наставник во ОУ „Панајот Гиновски“, Скопје
3. Сихана Каба-Касами – одд. наставник во ОУ „Кирил и Методиј“, Тетово
4. Ленче Стефаноска – одд. наставник во ОУ „Братство- Единство“, Охрид
5. Мирјана Димоска – одд. наставник во ООУ „Гоце Делчев“, с. Љубанци
6. Наташа Кипријановиќ – одд. наставник во ОУ „Алексндар Урдаревски“, с. Сандево
7. Неџат Љутфиу – наставник во ОУ „Наим Фрашери“, с. Жубрино
8. Оливера Чавкароска – одд. наставник во ООУ „Никола Карев“, Крушево, ПУ с. Саждево
9. Хасиме Џафери – наставник во ОУ „Симче Настовски“, Јажинце
10. Теодора Ѓорѓиеска – одд. наставник во ООУ „Никола Карев“, Крушево, ПУ с. Саждево
11. Ајнет Пашо – проф. по германски јазик во ОУ „Братство- Единство“, Охрид
12. Спасиче Николовска – наставник по македонски јазик во ООУ „Никола Карев“, Крушево, ПУ с. Саждево
13. Веваит Алими – професор по физика во АСУЦ „Боро Петрушевски“, Скопје
14. Сашка Кундевска – одд. наставник во ОУ „Братство- Миѓени“, Тетово
15. Зуди Хамза – проф. по турски јазик во ОУ „Мустафа Ќемал Ататурк“, Гостивар
16. Даниела Апостоловска – одд. наставник во ОУ „Братство- Миѓени“, Тетово
17. Мерита Ајдини – одд. наставник во ОУ „26. Јули“, Скопје
18. Радица Ацевска – одд. наставник во ОУ „Лирија“, Тетово
19. Селма Адемова – проф. по турски јазик, Виница
20. Лејла Лиманова – проф. по англиски јазик во ООУ „Коста Рацин“, с. Подареш, Радовиш