За тренинг центарот

Tренинг центарот на НДЦ Скопје нуди теоретска и практична обука за интеркултурно образование и Нансен модел (НМИО) и е посветен да обезбеди личен и професионален развој на воспитно-образовниот кадар во државата и регионот.

Тренинг центарот е основан во 2012. година, во партнерство во Министерство за образование и наука на Р. С. Македонија, а од 2013. година е воспоставено партнерство и со Советот за интегрирано образование на Северна Ирска.

Користејќи го повеќегодишното искуство од работата на развојот и примената на различни воспитно – образовни интеркултурни инцијативи, тимот на Нансен дијалог центар Скопје во партнерство со релевантни експерти и институции креираше повеќе порграми за обуки фокусирани на интеркултурализмот како концепт и приод во воспитно-образовната сфера.

За да се обезбедат најдобрите програми и обуки за професионален развој, центарот ангажира локални и меѓународни обучувачи со долгогодишно искуство во областа на интегрираниото и интеркултурно образование  и професионалниот развој на наставниците. Обуките во центарот се рализираат преку 60% теорија и 40% практична работа.

Проектот Нансен модел за интеркултурно образование и Тренинг центарот се финансиски поддржани од Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка.

Последни новости

Преглед на сите новости

Нов циклус на обуки за интеркултурно образование

Во текот на оваа недела НДЦ Скопје ги прими првите четири групи на учесници на Обука за Интеркултурно Образование. Првата работилница беше реализирана на тема: “Предизвици на интеркултурно образование”...

Отворен повик за стипендии за обука за интеркултурно образование

Тренинг центар за интеркултурно образование при Нансен дијалог центар Скопје, во партнерство со Министерство за образовани и наука на Р. Северна Македонија (МОН), како и со Советот за...

Предавање со меѓународен експерт за наставниците од напредно и специјалистичко ниво на обука

На 8. јуни 2019. година, Нансен дијалог центар Скопје организираше предавање, како последна обука од напредно и специјалистичко ниво на обуки...

Петта работилница од напредно ниво на обука – групи 22, 23, 24

Во текот на месец мај, во рамки на Тренинг Центарот при НДЦ Скопје, учесниците од група 22., 23. и 24. учествуваа на петтата работилница од напредното ниво на обука за интеркултурно образование...