За тренинг центарот

Tренинг центарот на НДЦ Скопје нуди теоретска и практична обука за интеркултурно образование и Нансен модел (НМИО) и е посветен да обезбеди личен и професионален развој на воспитно-образовниот кадар во државата и регионот.

Тренинг центарот е основан во 2012. година, во партнерство во Министерство за образование и наука на Р. С. Македонија, а од 2013. година е воспоставено партнерство и со Советот за интегрирано образование на Северна Ирска.

Користејќи го повеќегодишното искуство од работата на развојот и примената на различни воспитно – образовни интеркултурни инцијативи, тимот на Нансен дијалог центар Скопје во партнерство со релевантни експерти и институции креираше повеќе порграми за обуки фокусирани на интеркултурализмот како концепт и приод во воспитно-образовната сфера.

За да се обезбедат најдобрите програми и обуки за професионален развој, центарот ангажира локални и меѓународни обучувачи со долгогодишно искуство во областа на интегрираниото и интеркултурно образование  и професионалниот развој на наставниците. Обуките во центарот се рализираат преку 60% теорија и 40% практична работа.

Проектот Нансен модел за интеркултурно образование и Тренинг центарот се финансиски поддржани од Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка.

Последни новости

Преглед на сите новости

НДЦ Скопје во соработка со ОБСЕ, започна обука од Модул Б со учесници од Косово

Започна обуката од Модул Б со учесниците од Косово која е плод на соработката помеѓу НДЦ Скопје и Мисијата на ОБСЕ во Косово.

Завршување на обуките од Модул Б со четирите групи

Со работилницата на проф. д-р Вера Стојановска завршува циклусот на обуки од модул Б за четирите групи.

Започна новиот циклус на обуки од Модул А

Започна новиот циклус на обуки од Модул А. Во обуките се вклучени пет нови групи на наставници.

Започнa обуката од Модул А со учесници од Косово

Започнa обуката од Модул А со учесниците од Косово, во соработка со мисијата на ОБСЕ Косово.